Το παράθυρο δείγματος Ιουνίου άλλαξε

Το παράθυρο αποδοχής για την υποβολή δειγμάτων για το άρθρο του Ιουλίου 'Μείγματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ρίζες' έχει αναβληθεί για τις 20-26 Ιουνίου. Δείγματα που έχουν ήδη αποσταλεί στην Coffee Review θα είναι διαθέσιμα, αλλά όσα φθάνουν μετά την Παρασκευή 6 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου αργότερα μέσα στο μήνα. Η αναβολή οφείλεται στις ταξιδιωτικές υποχρεώσεις του Kenneth Davids.e.s.e. λοβούς

Ομοίως, νέα δείγματα για αναθεωρημένες αναθεωρήσεις δεν θα πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 20 Ιουνίου. Επικοινωνήστε με τον Jason Sarley στο [email protected] για λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές.

Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese